Di' Høyland på Jæren

Velkommen!

"Det var så uendeleg mykje eg ville spurt om, dersom dei var her i dag. Og trass i talrike timar med nasen i arkivmateriale, både på Statsarkivet i Stavanger, og Digitalarkivet på nett, samtalar med etterkomarar, lesing og studie av meterhøge stablar bøker om lokalhistorie og anna aktuell litteratur frå Jæren i gamle dagar, sit eg att som eit spørsmålsteikn, og eg veit framleis altfor lite. For lite, som dei sjølv kunne fortalt.

Eg har fått nokre små innblikk frå nålevande i slekta. Og det er eg svært takksam for. Men no har eg sett eit punktum, eg kunne utan tvil funne ut mykje meir, om eg haldt fram i eit år eller to til. Men eg håpar at de som lesarar får eit lite sosialhistorisk vindauge inn i tida då Ommund og Mathea levde, og korleis samfunnet og kvardagen var då våre forfedre vaks opp.

Me kjem frå ei rekke hardtarbeidande folk. Dei var ressurssterke i form av sitt handverk og sin kunnskap. Stein- og murarbeid, handarbeide og dyrking av grønnsaker, bær og frukt skil seg ut i både munnlege og skriftlege kjelder, som noko dei dreiv med, og var gode på.

Sjølv om dei i store deler av livet var sjølvforsynt med mat og klede, så har gleda ved å dyrke pryd- og nyttevekstar vore til stor glede for mange. Det kjem godt fram på mange av dei gilde bilda frå hagestunder, både kvardag og fest i familien vår. Mange frå Jæren reiste for godt til Amerika. At våre ikkje flytta på seg, tyder på at det var bruk for deira arbeidskraft her på Jæren.

Etter å ha sett bilde frå samkome, opplever eg eit sterkt samhald, og gleda av å ha kvarandre. Søskenflokken Høyland hadde ein utfordrande oppvekst som mange andre på denne tida. Far deira avslutta livet som 50-åring, medan mor deira levde 30 år etter han. Ho kan ikkje ha vore høg, men ho står så stolt og støtt som ein bauta på bilda ilag med sine.

Eg skulle verkeleg ønske at eg kunne møtt henne! Eg har gjort mitt aller beste for å få registrert informasjon frå alle familiar. Hos fleire er det teke vare på mange minne og bilde, og eg har fått levande historiar. Me har både ledd og tørka tårer. Samstundes er det ikkje alle som har lyst å snakke om gamle dagar, fortida, eller dele bilde. Og det må ein også respektere. Det er dessverre ikkje til å unngå feil i eit arbeid som dette.

Me har alle: 2 foreldre, 4 besteforeldre, 8 oldeforeldre, 16 tippoldeforeldre.

Eg har valt eit av mine 8 tippoldeforeldrepar på grunnlag av spanande informasjon som kom fram då eg byrja å forske på ein av sønene deira, oldefar Oscar, som er mi mormor sin far. Eg fekk aldri treffe mormor Målfrid Omland, ho døydde før eg vart fødd. Men resultatet, denne boka, starta med henne. Og ei markering av 100-årsdagen etter hennar fødsel i 2014. I samband med feiringa, hadde mor eit ønskje om at eg skulle finne litt ut om slekta. Og det gjorde eg, og vart ganske oppslukt.

Eg er stolt av resultatet, og særs takksam for alt de har delt, av historiar og bilde. Det har nok vore litt mas frå mi side, og det må eg berre beklage. Men eg har hatt eit mål om at alle skal med!

Boka kan lesast frå perm til perm, eller som eit oppslagsverk. Eg har fått tak i bilde av mange etterkomarar, dei som manglar er i dei fleste tilfelle etter eige ønskje. I tillegg til familiegalleri og bilde av etterkomarar til og med 2018, vil de finne informasjon frå Jæren som spenner frå Ommund og Mathea sine foreldre si tid, frå samfunnet dei levde i, og konkret informasjon frå ulike hendingar.

De vil også finne 4 forteljingar, som eg har skrive basert på reelle fakta som har kome fram i kjeldearbeidet desse åra.

Her er min versjon­­ – ei mikrohistorisk etterkomarforteljing om Mathea Olsdotter Hårr og Ommund Olsen Høiland. Gjertrud Marie Jensen"

Ommund og Marthea Høyland si etterslekt teller idag 1515 personar. For å få tilgang til det digitale slektstreet, må du vera godkjend av administrator. Be om brukarnamn og passord, du få epost når kontoen er opna.

Har du spørsmål eller kommentarer til informasjonen på dette nettstedet, ta gjerne kontakt. Vi ser frem til å høre fra deg.Hvilken gren tilhører du?