di'Høyland på Jæren

Mathea Olsdotter Hårr og Ommund Olson Høyland sine etterkomarar

DNA tester


Testtype:      Testgruppe:     
 #   Testtype   Haplogruppe   Test tatt av   Eldste (fjerneste) ane   Yngste (nærmeste) felles ane   Testgruppe