di'Høyland på Jæren

Mathea Olsdotter Hårr og Ommund Olson Høyland sine etterkomarar